Kvalité och Miljöpolicy

Det ska vara en enkel process för kund att beställa en städtjänst av oss. Då det är våra kunder som utgör basen för vår verksamhet är det viktigt att det blir rätt från början.

Vår kvalitetspolicy ansvarar för att du som kund alltid ska känna att du blir bemött på ett tillfredställande sätt samt nöjd med den service vi erbjuder.

Genom skräddarsydda arbetsbeskrivningar/serviceavtal till varje kund vet våra medarbetare precis vad som ska göras. Vi lämnar garanti på att varje kunds serviceavtal följs och slutförs enligt avtal.

Vi sköter trappstädningar åt bostadsrättsföreningar och vi erbjuder bland annat fastighetsskötsel och fönsterputsning som övriga tilläggstjänster. Har du som kund några synpunkter på utfört arbete ber vi dig kontakta kundansvarig. Skulle det uppstå en avvikelse kommer vi självklart att kostnadsfritt åtgärda det. Vi värdesätter våra kundrelationer

Miljöpolicy

Med kunskap och vilja arbetar vi för att ständigt förbättra våra arbetsrutiner
För att få en så obefintlig påverkan på miljön som möjligt. Genom att använda Miljömärkta produkter i vår verksamhet och med kunskapen om vikten av rätt dosering minimerar vi belastningen på vår miljö.
Att inte använda mer städkem än uppgiften kräver skonar både miljön och underlaget.
Miljöfukos Våra städtjänster är gröna och vi lägger stort fokus och arbete på att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
Detta speglas i att vi gör ett aktivt val att även våra firmabilar ska vara miljöfordon i den mån det går.

Flexibilitet– Kundanpassade tjänstepaket eftersom ingen kund är den andra lik.
Vi ser varje kund som unik med sina egna behov av att få en skräddarsydd lösning för just den verksamhet man som kund befinner sig i. Det gäller så klart tjänstespecifikation och utförande, men ofta är individuella aspekter också otroligt viktiga för våra