Våra Personal

All vår personal utbildas planenligt och har erfarenhet inom daglig kontraktstädning avseende städning av kontor, trappor, storstädning, golvvård och fönsterputs. Vi internutbildar kontinuerligt lokalvårdarna i nya produkter, arbetssätt, hjälpmedel mm. Nyanställda städare får arbetsplatsintroduktion och lärs successivt upp teoretiskt och praktiskt. All personal har goda kunskaper i det svenska språket.

Kvalitetskontroll utförs dels av oss själva men också tillsammans med kunden. Resultatet från denna behandlas på vårt driftmöte varvid beslut fattas om korrigerande och förebyggande åtgärder.

Hos varje kund finns en städobjektspärm med bemanningslista, instruktioner, kvalitetsrapport, avvikelserapport/reklamationer, revisioner, åtgärder etc.